Aktualności         O mnie   Aktywność        Galeria   Filmy Kontakt

   
     

MOJA AKTYWNOŚĆ

MOJA AKTYWNOŚĆ:

Prace społeczne są dla mnie bardzo ważne. Współpracuję i wspieram między innymi:
- Fundację: „Na ratunek dzieciom z Dolnego Śląska”,
- Fundację: „Polacy dla Polaków”,
- Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym: „Słoneczko”,
- Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
- Caritas Polska,
- Współpraca z Placówkami Opiekuńczymi,
- współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Polkowicach,
- dwukrotne zorganizowanie auta ciężarowego po ok. 15 ton bezpłatnych jabłek dla mieszkańców Polkowic z projektu: „Owoce z embarga rosyjskiego”, przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego,
- systematyczna organizacja projektu AIESEC na terenie Polkowic. Celem projektu jest nauka dzieci języka poprzez interaktywne, dynamiczne zajęcia i kontakt z ‘żywym językiem’ codziennie, zapoznanie dzieci z innymi kulturami, otwarcie na różnorodność ludzi. Udział w inicjatywie mającej na celu wywarcie pozytywnego wpływu na lokalną społeczność,
- współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach